در پی نقد برخی از منتقدان و فعالان حوزه تئاتر و نمایش نسبت به دستورالعمل پروانه اجرای نمایش، معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی این دستورالعمل را تشریح کرد.

پایگاه خبری تئاتر: سیدمحمد مجتبی حسینی معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پی واکنش‌ها و نقدهای وارد شده از سوی برخی هنرمندان تئاتر و اصحاب رسانه در خصوص دستورالعمل پروانه اجرای نمایش که از سوی اداره‌کل هنرهای نمایشی و با تأیید وزیر ارشاد منتشر شد، گفت: نظرات و نقدهایی به این دستورالعمل بیان شد، از فعالان و منتقدان تئاتر که نقد و نظرات خود را درباره این دستورالعمل مطرح کرده اند، سپاسگزارم و بی تردید نظرات و نقدهای هنرمندان و منتقدان بررسی و مطالعه می شود و مورد توجه قرار می گیرد.

وی افزود: دستورالعمل پروانه اجرای نمایش بر اساس قانون و در تبیین مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره ضوابط نظارت بر نمایش با هدف و رویکرد تسهیل، تسریع و شفافیت در روند صدور مجوز، پاسخگویی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و توجه به جایگاه تخصصی تئاتر تدوین و منتشر شده و فارغ از نظرات کارشناسان و هنرمندان نیست و نمونه هایی از نظرات و گفته های هنرمندان و کارشناسان مبنی بر ضرورت تقنین قوانینی برای تسهیل در پاسخ به درخواست متقاضی پروانه نمایش منتشر شده است.

معاون هنری وزیر ارشاد بیان کرد: این دستورالعمل همان مصوبه ۴۶۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره ضوابط نظارت بر نمایش و صدور پروانه در تاریخ ۱۳۷۹/۲/۶ است که روند اجرایی پروانه نمایش را متناسب با جریان امروز تئاتر مشخص و شفاف اعلام کرده و فراتر از آن مصوبه قانونی نیست بلکه روند اجرایی آن را تبیین و تشریح کرده است.

حسینی افزود: دستورالعمل پروانه اجرای نمایش بر اساس یک رویکرد کلان در تدوین و بازنگری آیین نامه ها و فرایندهای عرصه هنر است تا فرایندها و رویدادها از جمله جشنواره ها مبتنی بر یک دستورالعمل مشخص و مکتوب باشد که ذینفعان و فعالان هنر از آن آگاه باشند، هر چند این دستورالعمل ها در روند اجرا قابل بازنگری است.

دستورالعمل پروانه اجرای نمایش وحی منزل و غیرقابل تغییر نیست

حسینی در ادامه اظهار کرد: این دستورالعمل وحی منزل و غیرقابل تغییر نیست، تغییر آن نیز در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قابل انجام است و نیازی به بررسی در نهادهای قانونگذار ندارد اما بی تردید در روند اجرا خلاءها، ضعف ها و قوت های دستورالعمل دقیق تر مشخص می شود و مانند هر آیین نامه و دستورالعملی چنانکه قبلا هم سابقه داشته است، می تواند تغییر کند و اصلاح شود.

وی تصریح کرد: بنابراین با رصد، مطالعه و بررسی نقدها و استقبال از نظرات و دیدگاه هایی که جوانب مختلف و موارد دستورالعمل را نقد و ارزیابی و پیشنهادهایی طرح می کنند، روند اجرای این دستورالعمل می تواند بازنگری شود و تغییر کند.

  • نویسنده :
  • منبع :