پوسترهای فیلم‌های سینمایی که مجوز انتشار دریافت کرده اند در سایت سازمان سینمایی قابل مشاهده است.

پایگاه خبری تئاتر: از ابتدای تیرماه اقلام تبلیغاتی فیلم‌های سینمایی شامل پوستر، سردر، تبلیغات محیطی فیلم‌های سینمایی و جلد و پوستر آثار نمایش خانگی تایید شده سازمان سینمایی در سایت سازمان سینمایی منتشر می‌شود و قابل مشاهده است و انتشار و بازنشر مواد تبلیغاتی بدون مجوز به‌ویژه پوستر، تخلف محسوب می‌شود.