محمود صادقی نماینده مردم تهران به فیلم خانه پدری و عملکرد کیانوش عیاری درباره نمایش این فیلم واکنش نشان داد.

پایگاه خبری تئاتر: محمود صادقی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در واکنش به نمایش به فیلم کیانوش عیاری در توئیتر خود نوشت : طبق ماده ۱۹ قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان، «هر گونه تغییر یا تحریف در اثر...و نشر آن بدون اجازه‌ی پدیدآورنده ممنوع است.»؛ کیانوش عیاری پس از یک دهه اصرار بر احقاق این حق خود، که از حقوق معنوی و غیرقابل سلب مؤلف است، پاسخ مثبت گرفت.

  • نویسنده :
  • منبع :