کیانوش عیاری با امضای بیانیه ۱۰ ماده‌ای سینماگران از این بیانیه حمایت کرد.

پایگاه خبری تئاتر: روز گذشته بیش از ۲۰۰ سینماگر با امضای بیانیه‌ای ۱۰ ماده‌ای به نبود امنیت شغلی، ممیزی‌های زیاد، روند طولانی دریافت مجوز، قاچاق فیلم‌ها، ورود سرمایه‌های مشکوک و سوءاستفاده از ارزش‌ها به بهانه‌ی فیلم ارزشی اعتراض کردند. مصطفی آل احمد کارگردان سینما  اعلام کرد که امروز کیانوش عیاری با امضای این بیانیه از آن حمایت کرده است.

  • نویسنده :
  • منبع :