معاون هنری وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی با ارسال پیامی به جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان، برگزاری این جشنواره را تبریک گفت.
پایگاه خبری تئاتر: متن پیام سید مجتبی حسینی به شرح زیر است:
«کنجکاوی» کیمیای کودکان و «پرسشگری» گنج نوجوانانی است که به تجربه جهان برخاسته اند و مصمم اند که به داس دانایی، هرزه علف های جهل را درو کنند و جویای زیبایی های جهان باشند.
تئاتر، کاشف این جهان است و هفت خوانی اگر پیش روی این همّت و حمیّت باشد، به هم داستانی هنر، گریزی ندارد که جمعیت نوجوی کودک و نوجوان، دانسته و دلیر به میدان ناممکن ها در آمده است و در این رویارویی، «خواستن، توانستن است» را رجزوار می خواند و حریف می طلبد.
«جشنواره تئاتر کودک و نوجوان همدان» اکنون مدرسه ای است که با زبان زنده تئاتر می آموزاند و به شیوه ها و شگردهای نمایشی، قهرمانان این جهان را می آفریند و دیو بدخوی نادانی و ناتوانی را از پا می افکند. این اتفاق را پس از رنج ها و رنجوری های بسیار، اول به شوق و ذوق کودکان و نوجوانان این سرزمین پایاست و دیگر، به میمنت مهربان مردمان همدان که در همسایگی با کوهسار الوند، سربلندند، قد کشیده است.
چشم آن دارم که اصحاب ارجمند تئاتر با تأکید بر جنبه های تعلیمی این هنر و اولویت بخشی به قصه های ایرانی و کارآمدتر کردن صحنه به شگردها و شیوه های نو، این جشنواره را جشن بلوغ تئاتر کودک و نوجوان قرار دهند که راه دوری نیست بدین تجربه و بدین همت و امیدوارترم از آن روی که این جشنواره، جنبشی باشد که تولیدات این حوزه در همه سال و در همه سالن ها رونق بیابد و تماشای تئاتر در کارنامه خانواده های فرزند دوست اولویت باشد.
  • نویسنده :
  • منبع :