اجرای متن شاخص عباس نعلبندیان در پنجاهمین سالگرد تاسیس کارگاه نمایش.

پایگاه خبری تئاتر:  دبیرخانه این دوره با توجه به سیاست‌ها و رویکرد جشنواره و اهمیت معرفی متون تاثیرگذار تاریخ تئاتر ایران، و همچنین همزمان با پنجاهمین سالگرد تاسیس کارگاه نمایش، اعلام می‌دارد با توجه به آخرین تصمیم دبیرخانه این جشنواره، در بخش رپرتوار کارگاه نمایش از میان متن های مختلفِ نویسندگان کارگاه نمایش، نمایشنامه ی «پژوهشی ژرف و سترگ و نو در سنگواره‌های دوره بیست و پنجم زمین‌شناسی یا چهاردهم یا بیستم یا...  فرقی نمی‌کند» نوشته عباس نعلبندیان را با توجه به اهمیت تاریخی آن در شکل‌گیری کارگاه نمایش و همچنین ویژگی‌های اجرایی، زبانی و فرمی خود متن، به عنوان نمایشنامه مورد نظر و محوری جهت اجرا و ارائه آثار در این بخش معرفی می‌نماید.

- متقاضیان حضور در این بخش می بایست در بازه‌ی زمانی - حداقل 15 دقیقه و حداکثر 30 دقیقه-  به انتخاب خود قسمتی از متن ذکر شده یا برداشتی از آن متن را به صورت اثری نمایشی ارائه دهند. - این متقاضیان می بایست فرم ثبت نام مربوط به این بخش را در کانال تلگرام جشنواره به دقت مطالعه کرده و براساس دستورالعمل ذکر شده فرم پیشنهادنامه و طرح اجرایی خود را تا پایان روز ۵ آذر ۱۳۹۸ تکمیل و به همراه قسمت انتخاب شده از متن، در سایت جشنواره بارگذاری نمایند .