آیین رونمایی از مجموعه نمایشنامه های «تئاتردیگر» نشر«نیماژ» روز دوشنبه بیستم آبان ماه در تالار مشاهیر مجموعه تئاتر شهر برگزار می شود.

پایگاه خبری تئاتر: همزمان با آغاز هفته ی کتاب و کتاب خوانی،آیین رونمایی از مجموعه نمایشنامه های «تئاتردیگر» نشر«نیماژ» ساعت 17 روز دوشنبه بیستم آبان ماه در تالار مشاهیر مجموعه تئاتر شهر برگزار می شود.

این مراسم رونمایی اولین پروژه در قالب سلسله برنامه های پروژه «کتاب نو» واحد ارتباطات، آموزش و پژوهش مجموعه تئاتر شهر با همکاری ناشران فعال کشورمان، با حضور و سخنرانی علی شمس، آرش عباسی، سید محمد مساوات، جابر رمضانی، پوریا کاکاوند، عباس جمالی و بهار کاتوزی برگزار می شود و حضور تمامی علاقه مندان در این رویداد ازاد است.

مجموعه تئاترشهر از دیرباز کوشیده است در کنارِ فراهم سازی فضایی پویا جهت اجرای آثار نمایشی، به توسعه دانش و گفت و گو پیرامون حوزه های نظری و مکتوب هنرهای اجرایی دست یابد. در امتداد چنین نگاهی دفتر «ارتباطات، آموزش و پژوهشِ» این مجموعه با هدف سازماندهی هر چه بهتر جلسات کتاب_ محور از تمامی مولفان، مترجمان و ناشرین حوزه تئاتر و ادبیات نمایشی برای برگزاری جلسات رونمایی، معرفی ونقدِ کتاب های تازه طبع شده با عنوان «کتابِِ نو» در سالن مشاهیر ِ مجموعه تئاتر شهر دعوت به عمل آورده است. تمامی ناشران حوزه ی تئاتر می توانند با مراجعه به فراخوان «کتاب نو» به معرفی آثار تازه نشر یافته ی خود در تئاتر شهر مبادرت ورزند.

  • نویسنده :
  • منبع :