طبق خبر‌های رسیده قرار است معافیت بر عملکرد تهیه کنندگان سینما حذف شود.

پایگاه خبری تئاتر: سینما و سینماداری طی چند ماه اخیر به مشکل مالی برخورده؛ طبق خبر‌های رسیده تعدادی از سالن‌ها حتی هزینه‌ آب، برق و ... را به دست نیاورده‌ و با بحران روبرو شده اند. از سوی دیگر، طبق آمار حدود نود درصد فیلم‌ها متضرر شده و شکست خوردند و این بر روند کلی سینما هم تأثیر گذاشته و کاملاً عیان است.

مالیات در بسیاری از کشور‌های دنیا مقوله‌ای مهم محسوب می‌شود و مسئولان آن‌ها به سادگی از دریافت آن نمی‌گذرند؛ اما با همه سخت‌گیری‌ها در این بخش به سینما که می‌رسند به خاطر رونق اقتصادی، فرهنگی و ... ارزش افزوده را برمی دارند. ولی ظاهراً در کشور ما قرار است معکوس عمل شود و همین باقی مانده رمق‌ مانده در سینماها هم به طریق مختلف گرفته شود.

طبق اطلاعات رسیده قرار است معافیت مالیاتی که به عملکرد تهیه کنندگان مربوط می‌شد، حذف شود و در صورت بروز این اتفاق مشکلی بر مشکلات سینما افزوده خواهد شد. حالا باید دید واکنش تهیه کنندگان و اهالی سینما به این موضوع چیست و چه اتفاقی خواهد افتاد.