در ادامه برگزاری هفته های فیلم کشورهای مختلف توسط موسسه هنر و تجربه سینمای ایرانیان، هفته فیلم لهستان به همت این موسسه و سفارت جمهوری لهستان در ایران برگزار می شود.

پایگاه خبری تئاتر: هفته فیلم لهستان به همت موسسه هنر و تجربه سینمای ایرانیان و سفارت جمهوری لهستان در ایران در ماه آذر در تهران، اصفهان و شیراز برگزار می شود.

هفته فیلم لهستان از تاریخ ۱۰ تا ۱۶ آذر سال ۹۸ مصادف با اول تا هفتم دسامبر ۲۰۱۹ برگزار می شود و در این رویداد ۷ فیلم از سینمای معاصر لهستان در خانه هنرمندان ایران و هم زمان در پردیس سینما سنتر اصفهان و پردیس گلستان شیراز به نمایش عمومی درمی آید.

مهمان ویژه این رویداد سینمایی یوآنا کاس کراوزه فیلمنامه نویس، کارگردان و تهیه کننده لهستانی است. «پاپوشا» به کارگردانی یوآنا کاس کراوزه و کریستوف کراوزه محصول سال ۲۰۱۳، «خدایان» به کارگردانی لوکاس پالکوسکی محصول سال ۲۰۱۴، «۸۰ میلیون» ساخته والدمار کژیستک محصول سال ۲۰۱۱، «کاتین» ساخته آندژی وایدا محصول سال ۲۰۰۷، «پرندگان در کیگالی آواز می خوانند» به کارگردانی یوآنا کاس کراوزه و کریستوف کراوزه محصول سال ۲۰۱۷، «حیوان بزرگ» ساخته یژی اشتور محصول سال ۲۰۰۰، «ردپا» به کارگردانی آگنیشکا هولاند و کسشیا آدامیک محصول سال ۲۰۱۷ در هفته فیلم لهستان به نمایش درمی آید.

برنامه افتتاحیه هفته فیلم لهستان یکشنبه ۱۰ آذر ساعت ۱۷ در خانه هنرمندان ایران برگزار می شود. در این برنامه ضمن نمایش فیلم «پاپوشا»، کارگاه فیلمسازی با موضوع «سینمای هنری ایران و لهستان و تولید مشترک» با حضور یوآنا کاس کراوزه برگزار می شود.

یوآنا کاس کراوزه همچنین در کارگاه فیلمسازی با عنوان «سینمای هنری ایران و لهستان» در ۱۱ آذر در اصفهان و ۱۳ آذر در شیراز شرکت می کند. حضور در این برنامه برای عموم علاقمندان آزاد و رایگان است.