قوه‌قضاییه با شکایت خصوصی سازندگان آثار توقیفی، به پرونده‌ فیلم‌های توقیف شده توسط سازمان سینمایی وزارت ارشاد ورود پیدا می‌کند.

پایگاه خبری تئاتر: تعدادی از آثار توقیف شده توسط سازمان سینمایی با درخواست سازندگان آثار توسط مسئولین مربوطه در قوه‌قضاییه مورد بازبینی قرار گرفته و اکران این آثار بلامانع تشخیص داده شده اما برخی از مدیران سینمایی همچنان از اکران این فیلم‌ها و بازگشت سرمایه سازندگان آثار جلوگیری می‌کنند که به شائبه باندبازی در سینما با سوءاستفاده از جایگاه دولتی در صدور مجوزها دامن زده است. باتوجه به اکران آثاری با محتوای مشابه و حتی حساسیت‌برانگیز و از طرفی ممانعت و کارشکنی برخی مدیران سینمایی در مسیر اکران تعدادی از فیلم‌های با محتوای مناسب و به ناحق توقیف شده، سازندگان برخی از آثار به اتهام «ممانعت از حق» و «تبعیض» پیگرد قانونی برخی مدیران سینمایی تازه به صندلی مدیریت رسیده را آغاز کرده‌اند.