فروش فیلم‌ها از موارد مهمی است که علاقه‌مندان سینما آن را دنبال می‌کنند از این رو به مقایسه فروش پائیز امسال و سال گذشته پرداخته ایم.

پایگاه خبری تئاتر: فروش فیلم‌ها یکی از مباحث مهم سینما است که هر سال در برهه‌های مختلف زمانی مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد. این موضوع به خصوص در سال‌های اخیر بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است، چون شرایط اقتصادی خوبی حکفرما نیست و سینماگران و سرمایه گذاران این حوزه هم مانند دیگر صنعتگران بیشتر به دخل و خرج خود توجه می‌کنند تا مبادا ضرر نکنند. اما با همه سخت گیری‌ها و ریزبینی‌ها، واقعیت فروش سینما اوضاع خوبی ندارد تا جایی که پیش بینی می‌شود اگر چنین روندی ادامه پیدا کند به ورشکستی کامل این هنر صنعت ختم خواهد شد. در این راستا و با توجه به روند هر ساله، به بررسی فروش گیشه و تعداد مخاطب سینما تا پاییز ۹۸ می‌پردازیم و آن را با زمان مشابه سال گذشته مقایسه می‌کنیم. فروش فیلم‌ها تا آخر پاییز ۹۷، نزدیک به ۲۴ میلیارد تومان و فروش فیلم‌ها تا بیست و نهم آذر ۹۸، بالای ۲۵ میلیارد تومان است. با نگاهی به آمار فروش متوجه می‌شویم فروش تا پاییز امسال بیش از زمان مشابه سال گذشته است، اما با در نظر گرفتن گران شدن بلیت سینما‌ها، رقم قابل توجهی نیست و در اصل سودی برای سینما حاصل نشده و در جذب مخاطب بیشتر، موفق نبوده است. راه حل خروج از بحران مخاطب سینما و رونق گیشه از جمله موارد مهمی است که باید مسئولان امر این موضوع را در دستور کار قرار بدهند و چاره اساسی برای آن بیندیشند.