سازمان سینمایی حوزه هنری و پژوهشکده فرهنگ و هنراسلامی سلسله نشست‌های تخصصی «سینما و علوم انسانی» را برگزار می‌کنند.

پایگاه خبری تئاتر: سازمان سینمایی حوزه هنری و پژوهشکده فرهنگ و هنراسلامی سلسله نشست‌های تخصصی «سینما و علوم انسانی» را با عنوان «درنگ» برگزار می‌کنند. این نشست‌های تخصصی با حضور ترکیبی کارشناسان، متخصصان، منتقدان و سینماگران و با محوریت سینما و رشته‌های مرتبط با علوم‌انسانی برگزار می شود. گفتار اول این سلسله نشست با محوریت «سینما و هویت ملی» ساعت ۱۵:۳۰ روز شنبه هفتم دی در سرای شهید مرتضی آوینی پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی برگزار می‌شود و افرادی چون سید حسین شهرستانی، ناصر شفق و امیررضا مافی به تبادل نظر و بحث و گفتگو می نشینند. این سلسله نشست‌ها در راستای برنامه‌های گفتمانی امور محافل سازمان سینمایی حوزه هنری طراحی شده است.