محمدرضا اصلانی عقیده دارد شاید سینمای داستانی ما فهم عمومی را گشترش می‌دهد.

پایگاه خبری تئاتر: محمدرضا اصلانی مستندساز برجسته ایران با اشاره به توسعه چشمگیر سینمای مستند ایران در سال‌های اخیر گفت: «امروز نسل جدیدی در سینمای مستند ایران سربرآورده است که هم از نظر فهم سینماتوگرافیک و هم تحلیل موضوعات نسلی پیشروتر از گذشته است. در دوره‌های پیشین نوعی شلختگی در سینمای ما رواج پیدا کرده بود اما امروز فیلم‌های مستند ما فهم استاتیک پیداکرده است و فهم تصویری به موقعیت درستی رسیده است.» این فیلمساز پیشکسوت سینمای مستند درباره تفاوت حرفه مستندسازی در ایران در مقایسه با نقاط دیگر دنیا گفت: «در مملکت ما مستندسازی هم در بخش موضوعات و هم افراد بسیار متنوع‌تر از همه‌جای دنیاست. اینجا سرزمین موضوعات است. هر فرد ایرانی خود یک موضوع است و فیلمسازان ما هریک خود یک موضوع اندیشمندانه هستند و این جای شگفتی دارد.» وی ادامه داد: «شما هیچ مستندسازی را با دیگری شبیه نمی‌بینید اما اگر مستندهایی از کشور آمریک ببینید در مجموع فکر می‌کنید از یک کشور فیلم دیده‌اید اما در اینجا وقتی چند فیلم مستند می‌بینید مثل این است که از یک جهان فیلم دیده‌اید. این همان چیز عجیبی است که ایرانی را جهانی می‌کند. ایرانی همیشه جهانی بود از زمان فردوسی تا امروز؛ افسوس که هنرمندان این آب و خاک آنچنان که باید و شاید نتوانستند به تولید اثر هنری بپردازند.» وی یکی از مهم‌ترین معضلات این حوزه را عدم استقلال فیلمسازان عنوان کرد و گفت: «متاسفانه مدیران ما متوجه نیستند که باید به سینمای مستند استقلال بدهند و از طرف دیگر باید به حال روند تولید و پخش فیلم‌ها فکری بکنند. پخش فیلم مستند نمی‌تواند به یک جشنواره محدود شود؛ باید به آن سینما داد. باید به آن توجه کرد و در جامعه گسترشش داد.» اصلانی درباره تاثیرگذاری سینمای مستند بر افزایش آگاهی در جامعه گفت: «سینمای مستند خودآگاهی و فهم عمومی را گسترش می‌دهد. شاید سینمای داستانی ما این میزان کارکرد نداشته باشد. امروز نسل جوانی که وارد سینمای ایران می‌شود مستندساز است، حتی فیلم‌های داستانی ما صبغه مستند دارد.»

  • نویسنده :
  • منبع :