کدام جشنواره بین‌المللی و به‌زعم برگزارکنندگان پرمخاطب جهانی را سراغ دارید که آمار بلیت‌فروشی‌اش حدود دو درصد هزینه مصروفه باشد؟

پایگاه خبری تئاتر: از مجموع بلیت‌های صادر شده توسط سایت سینماتیکت برای سانس‌های نمایش سی‌و‌ششمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران، ۹۴۴۰ بلیت در مجموع به مبلغ ۴۷۲،۰۰۰،۰۰۰ ریال (معادل ۴۷.۲میلیون تومان) ‌فروش رفته است! باز طبق آمار رسمی منتشره توسط سازمان سینمایی، بودجه‌ای بالغ بر ۲میلیارد و ۴۰۰میلیون تومان برای برگزاری جشنواره کوتاه منظور شده است. با یک حساب و کتاب ساده مشخص میشود فقط نزدیک به ۲درصد از بودجه مصروفه برای جشنواره کوتاه، از بلیت‌فروشی بازگشته است! این معنایی دارد جز ضرر اقتصادی هنگفت این جشنواره؟؟ اشتباه نشود؛ درباره یک جشنواره محلی با ردیف بودجه اندک حرف نمی‌زنیم بلکه روبروی‌مان جشنواره‌ایست که پسوند بین‌المللی را به نامش چسبانده‌اند و برگزارکنندگان، مدام پز انبوه مخاطبان جشنواره را داده‌اند. کدام جشنواره بین‌المللی و به‌زعم برگزارکنندگان پرمخاطب جهانی را سراغ دارید که آمار بلیت‌فروشی‌اش حدود دو درصد هزینه مصروفه باشد؟

  • نویسنده :
  • منبع :