هیات مدیره انجمن تهیه کنندگان مستقل سینمای ایران طی نامه ای به ریاست سازمان سینمایی ، خواستار برخورد با رفتارهای غیر قانونی حوزه هنری شد.

پایگاه خبری تئاتر: متن نامه خطاب به دکتر حسین انتظامی بشرح زیر است :

«متاسفانه بار دیگر حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی با تحریم فیلم سینمایی "زیر نظر" ساخته مجید صالحی و تهیه کنندگی محمد شایسته ، از نمایش این فیلم در سینماهای تحت پوشش خوداری کرد.

جنابعالی بارها تاکید کرده‌اید که اجازه اعمال روش های غیر قانونی را نخواهید داد. از سوی دیگر همانگونه که مطلع هستید، حوزه هنری عملا نسبت به بازبینی و ممیزی فیلم‌ها اقدام میکند.

انجمن تهیه‌کنندگان مستقل سینمای ایران انتظار دارد در راستای جلوگیری از این رفتارهای غیر قانونی، ترتیبی اتخاذ شود که از ممیزی و بازبینی فیلم خود داری نمایند. از سوی دیگر حضرت آیت الله قمی ریاست سازمان تبلیغات در سخنان نسبت به اجرای روال قانون تاکید کرده‌اند . انتظار می رود از ایشان در خواست شود به زیرمجموعه سازمان دستور دهند ، این روند غیر قانونی را متوقف سازند.