جلیلوند، امروز، 6 آبان ماه، 82 ساله می‌شود و به همین انگیزه، موزه سینما ویدیویی از یکی از گفتگوهای او را در سال 1386 منتشر کرده است.

  • نویسنده :
  • منبع :