به علت حضور دو خواننده مشهور و ازدحام طرفداران در پی اکران یک فیلم در پردیس سینمایی کوروش تهران،کنترل جمعیت از دست برگزارکنندگان خارج شده و تعدادی راهی بیمارستان شدند.

  • نویسنده :
  • منبع :