جدول اجراهای اولین دوره نمایشنامه خوانی در تماشاخانه استاد جوانمرد معرفی شدند.

پایگاه خبری تئاتر: بر اساس جدول منتشرشده، 29 گروه نمایشی در اولین دوره نمایشنامه‌خوانی در تماشاخانه استاد جوانمرد حضور دارند‎. بر همین اساس هر گروه، سه اجرا در سه روز متوالی و هر روز دو سئانس با دو اجرای متفاوت خواهد بود.

اولین دوره نمایشنامه‌خوانی در تماشاخانه استاد عباس جوانمرد از 13 آذر ماه لغایت 4 بهمن ماه در تماشاخانه عباس جوانمرد در عمارت خانه تئاتر برگزار خواهد شد.

  • نویسنده :
  • منبع :