توپ تحویل سال در فیلم «کمال الملک» به صدا در می‌آید و با خواندن دعای تحویل سال توسط ناصر‌الدین‌ شاه که نقش آن را زنده یاد عزت اله انتظامی بازی می کند، آغاز سال ۱۳۱۳ اعلام می شود.

 

  • نویسنده :
  • منبع :