کیرا نایتلی بازیگر فیلم‌هایی چون دزدان دریایی کارائیب از ترس کپی‌برداری چهره‌اش را ثبت می‌کند.

چارسو پرس: «کیرا نایتلی» بازیگر ۳۸ساله‌ی بریتانیایی عنوان کرد که کپی‌رایت چهره‌اش را با افزایش نگرانی‌ها پیرامون هوش مصنوعی ثبت می‌کند تا مانع کپی‌برداری از ظاهرش شود.