اسفندیار اختیاری نماینده زرتشتیان در مجلس در مراسم تشییع فردوس کاویانی گفت: استاد کاویانی یک ایرانی زرتشتی بود که اما هم نداشت.

چارسو پرس: اسفندیار اختیاری نماینده زرتشتیان در مجلس در مراسم تشییع فردوس کاویانی گفت: به نام دانای بزرگ هستی بخش. درود می‌فرستم به ایران؛ به این مرز پر گهر. درود می‌فرستم به روان پاک روانشاد استاد فردوس کاویانی. از همه دوستان که در اینجا حضور دارند تشکر می‌کنم. استاد کاویانی یک ایرانی زرتشتی بود که اما هم نداشت. او عاشق ایران بود. در ماه مهر به دنیا آمد و متاسفانه در همین ماه از بین ما رفت. او سراسر مهر بود و ما متاسفانه یک روز پیش از جشن مهرگان او را از دست دادیم. ارمغانی که فردوس برای همه ما داشت؛ شادی و مهر بود.

او افزود: او در سرای نور جا دارد و همین الان در بین ماست و هیچگاهاز بین ما نمی‌رود. فردوس کاویانی برگزیده زرتشتی ما بود و جوایزمتعددی از ما گرفت اما مهم‌ترین جایزه او این است که در قلب ما جا دارد.

  • نویسنده :
  • منبع :