چاپ پنجم کتاب «مبانی کارگردانی تئاتر» تألیف الکساندر دین و لارنس کارا با ترجمۀ مسعود اوحدی از سوی انتشارات سروش منتشر و روانه بازار نشر شد.
 چارسو پرس: چاپ پنجم کتاب «مبانی کارگردانی تئاتر» تألیف الکساندر دین و لارنس کارا با ترجمۀ مسعود اوحدی از سوی انتشارات سروش منتشر و روانه بازار نشر شد.

کتاب «مبانی کارگردانی تئاتر» به واقع کتاب کار گام به گام کارگردانان تئاتر سراسر جهان در بیش از چهار دهه از زمان انتشار آغازین آن بوده است، کتابی که رمزگشای معضلات عمدۀ تکنیکی و مسائل ویژۀ وجه دیداری صحنه در کارگردانی تئاتر، یعنی همان مبانی و اصولی است که ساز و کار کار صحنه را تشکیل می‌دهند. نویسندگان کتاب ضمن بحث در نظریۀ درام، تکنیک‌ها را به آزمون می‌گذارند، لغزش‌های احتمالی را تصحیح می‌کنند و مفاهیم اصلی تمرکز توجه به صحنه و قاب‌بندی آن، تصویرسازی از صحنه و آفرینش پویا بر صحنۀ نمایش را مورد توجه قرار می‌دهند.

کتاب «مبانی کارگردانی تئاتر»، گذشته از جایگاهی که در نزد عموم علاقه‌مندان تئاتر دارد، توجهی آشکار به دانشجویان هنرهای نمایشی و آموزش صحیح و بایستۀ آنان نشان می‌دهد و از این روی، و براساس آرای استادان جهانی این رشته، باید آن را یکی از مهمترین آثار معیار در حیطۀ آموزش‌های هنری و دانشگاهی در زمینۀ تئاتر و به‌ویژه کارگردانی تئاتر واقع‌گرایانه دانست.

چاپ پنجم این کتاب در ۵۱۲ صفحۀ رحلی، شمارگان ۵۰۰ نسخه و با قیمت ۷۳۰ هزار تومان توسط انتشارات سروش در اختیار علاقه‌مندان به مباحث این حوزه قرار گرفته است.