ترجمه نمایشنامه «انسان نیک سچوان» نوشته برتولت برشت با ترجمه کامران جمالی توسط نشر نیلوفر منتشر و راهی بازار نشر شد.

پایگاه خبری تئاتر: برتولت برشت برنده آلمانیِ نوبل ادبیات، برای خوانندگان ایرانی آشناست. بیشتر نمایشنامه‌های برشت به فارسی برگردان شده و انسان نیک سچوان هم به تازگی به بازار عرضه شده‌ است. ننه دلاور و فرزندان او، زندگی گالیله و کله‌گردها و کله‌تیزها از این جمله هستند. از مشخصات ساختمان نمایشنامه‌های برتولت برشت می‌توان به عدم ارتباط حسی بین مخاطب و اثر و جایگزینی رابطه فکری و عقلانی (از راه فاصله‌گذاری و بیگانه‌سازی) و روایت داستان به جای وقوع داستان و قطع‌کردن نمایش در جاهایی که امکان رابطه و پیوند حسی نمایشنامه و مخاطب وجود دارد، نام برد. در شیوه نمایشی برتولت برشت، دائما به تماشاگر تذکر داده‌ می‌شود که دارد تئاتر تماشا می‌کند و این یک واقعیت نیست. هدف برشت از این فاصله‌گذاری این است که تماشاگر حین تماشای نمایش حضوری فعال‌تر داشته‌ باشد.

تماشاگر آثار برتولت برشت به جای گریه‌کردن برای شخصیت‌های نمایش، درباره دغدغه نویسنده به نوعی فعال، فکر می‌کند و خودش نتیجه می‌گیرد. نمایشنامه انسان نیک سچوان از لحاظ فرم با بیشتر آثار برتولت برشت تفاوت دارد اما نمود اندیشه او است. مضمون این نمایش تا حدی بیان‌گر این موضوع است که هیچ کسی در شرایط فعلی حاکم بر جهان نمی‌تواند پاک بماند! برتولت برشت در کتاب انسان نیک سچوان، با بهره‌گرفتن از افسانه‌ای کهن و دل‌انگیز، مهم‌ترین دغدغه ذهنی‌اش را انجام می‌دهد: موضوع خوب بودن! این مضمون در برخی از نمایشنامه‌های دیگر او مثل گالیله و اپرای سه پولی، به عنوان مضمون فرعی پرداخته‌ شده‌ است. در این کتاب برتولت برشت، خیلی جذاب و پرکشش، ابتدا روایت افسانه‌ای و کاراکتر مضحک خدایانی که در جست‌و‌جوی یک انسان خوب به روی‌زمین آمده‌اند، را نشان‌ می‌دهد و بعد با نمایشی کردن این موقعیت شخصیت اصلی نمایشنامه انسان نیک سچوان را وارد بازی می‌کند. برتولت برشت در جایی نوشته: کسی که می‌خندد، هنوز خبر وحشتناک را نشنیده‌ است! شاید مضمون اصلی نمایشنامه انسان نیک سچوان هم همین باشد. اما انسان‌ها سال‌هاست که این خبر را شنیده‌اند و همچنان می‌خندند. کتاب نمایشنامه انسان نیک سچوان را کامران جمالی به فارسی برگردانده و انتشارات نیلوفر آن را به قیمت 26000 تومان به بازار کتاب عرضه‌‌ است.