دبیرخانه شورای ارزشیابی هنرمندان، شاعران و نویسندگان کشور به رضا بابک، محمدرضا خاکی، صادق عاشورپور، آتش تقی پور و داریوش مودبیان از هنرمندان پیشکسوت تئاتر نشان درجه یک هنری اهدا کرد.

پایگاه خبری تئاتر: مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و مدیرکل حوزه وزارتی در این نشست با بیان اینکه نمی توان با هیچ میزانی قدردان هنرمندان پیشکسوت بود، گفت: نشان درجه یک هنری به پاس قدردانی از تلاش ها و خدمات هنرمندان ارائه می شود.

 محمدمهدی احمدی افزود: اعطای این نشان به معنای این نیست که قدر و مقدار هنرمندان به همین میزان است بلکه مرتبه آن ها بسیار بالاتر از این نشان ها است ولی توانی که برای ما تعریف شده همین مقدار است.

وی با اشاره به نقش و تاثیر هنر در جامعه ادامه داد: امروز زبان هنر از زبان خطابه پر قدرت تر است و باید به آن توجه داشته باشیم.

در بخش دیگری از این نشست کرمی مدیرکل هنرهای نمایشی گفت: نشان هنری از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا از نظر اجتماعی و فردی برای هنرمندان و مخاطبان دارای جایگاه ویژه ای است.

وی در عین حال تصریح کرد: ارزشی که مخاطبان و مردم برای هنرمندان به ویژه هنرمندان پیشکسوت قائل هستند از ارزش این نشان بالاتر است و خلاقیت هنری آن ها در ذهن مردم و تاریخ یک جامعه خواهد ماند.

در ادامه دبیر شورای ارزشیابی هنرمندان، شاعران و نویسندگان با اشاره به اینکه این ۵ درجه هنری از ۳۶ پرونده در حوزه تئاتر در سه ماهه تابستان امسال انتخاب شده است، گفت: شورای ارزشیابی هنرمندان، شاعران و نویسندگان در ۴ گروه و کمیته هنری، فرهنگی، هنرهای سنتی و سینمایی فعالیت می کند.

سیدمحمد طباطبایی در عین حال تصریح کرد: یکی از کمیته های فرعی این شورا کمیته تئاتر است که از ابتدای سال ۹۸ پنج جلسه با همین موضوع از سوی شورا برگزار شده است.

در ادامه ایرج راد عضو حقیقی شورای ارزشیابی هنرمندان، شاعران و نویسندگان با اشاره به تاریخچه تشکیل این شورا ادامه داد: تکریم و کرامت از هنرمندان از اهمیت زیادی برخوردار است و کسانی که از این شورا نشان هنری دریافت می کنند بیشتر به کرامت این اقدام توجه دارند تا قدر و مقدار حقوقی و مالی آن.

وی افزود: در این شورا بنا شد کسانی را که خود درخواست درجه هنری ارائه نمی دهند را شناسایی و در نشستی از خدمات و تلاش های آن ها با اعطای درجه هنری قدردانی کنیم.

در ادامه رضا بابک، صادق عاشورپور و محمدرضا خاکی درباره برخی فعالیت های خود سخن گفتند.

براساس اعلام دبیرخانه شورای ارزشیابی هنرمندان، شاعران و نویسندگان کشور در پایان از سوی محمدمهدی احمدی نشان درجه هنری به رضا بابک، محمدرضا خاکی، آتش تقی پور، صادق عاشورپور و داریوش مودبیان اعطا شد.