در راستای اجرای مرحله دوم شفافیت، مدیران اداره‌کل هنرهای نمایشی و دفتر نوسازی و تحول اداری از بازنگری و انتشار «دستورالعمل صدور پروانه اجرای نمایش» در این وزارتخانه خبر دادند.

پایگاه خبری تئاتر: شهرام کرمی مدیرکل هنرهای نمایشی، در خصوص موضوعات مورد توجه در بازنگری و انتشار «دستورالعمل صدور پروانه اجرای نمایش» گفت: تطبیق آن‌چه به عنوان دستورالعمل ارائه شده با اسناد و قوانین بالادستی ذیربط و بازنگری عمیق آن، تجمیع موارد پراکنده از سایر شیوه‌نامه‌های موجود در متنی واحد و اطلاع‌رسانی آن به عموم توأم با اشاره به بازه‌های زمانی فرآیند صدور مجوز به صورت مرحله به مرحله، پیش‌بینی صف انتظار مخاطبان در سامانه مربوطه، درج شرایط فرجام‌خواهی در دستورالعمل و... از جمله موضوعات و موارد مورد تأکید در دستورالعمل یادشده است.

او در عین حال تأکید کرد: ملاک عملکرد این بخش تخصصی در پنجره واحد صدور مجوزهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دستورالعملی است که از تیرماه سال گذشته تاکنون مورد بازنگری کارشناسانه قرار گرفته و اینک در راستای مرحله دوم شفاف‌سازی این وزارتخانه منتشر و اجرا می‌شود.

سیدسعید سرابی، مدیرکل دفتر نوسازی و تحول اداری نیز تصریح کرد: در راستای طرح شفاف‌سازی و جهت اجرای مرحله دوم این طرح، بنا داریم تا تمام ۳۶ دستورالعمل مربوط به مجوزهای ۳۶ گانه این وزارتخانه را به تدریج و در بازه‌های زمانی متناوب، منتشر کنیم.

او افزود: امروز هفتمین دستورالعمل این وزارتخانه با عنوان دستورالعمل صدور پروانه اجرای نمایش منتشر می‌شود.

سرابی در توضیح روند انتشار این دستورالعمل تصریح کرد: در راستای سیاست‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تأکیدات وزیر محترم در کلان برنامه‌های اعلامی به مجلس شورای اسلامی از جمله موضوع شفاف‌سازی و راه‌اندازی پنجره واحد خدمات، طراحی و برنامه‌ریزی ویژه‌ای به منظور ساماندهی مجوزها و خدمات در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شکل گرفت که بر اساس آن، تعداد مجوزها به ۳۶ مجوز قطعی در بخش‌های مختلف این وزارتخانه رسید. این اقدام در راستای همسان‌سازی و جلوگیری از موازی‌کاری‌های معمول اداری صورت گرفته است.

او گفت: پس از آن مرحله، در قالب اقدامی دقیق و کارشناسی، مجموعه مجوزهای یادشده را در جلسات کارشناسی و ضمن بررسی‌های حقوقی با رویکرد نوسازی و تحول اداری و با محوریت واحدهای تخصصی و مراجع صادرکننده مجوزها، در قالب ۳۶ دستورالعمل همگون تنظیم کردیم که به تدریج منتشر خواهند شد.

مدیرکل دفتر نوسازی و تحول اداری در خصوص «دستورالعمل صدور پروانه اجرای نمایش» افزود: این دستورالعمل ابتدا توسط اداره‌کل هنرهای نمایشی با همکاری دفتر حقوقی و مالکیت فکری وزارت متبوع، مورد بازنگری کارشناسی قرار گرفته و تدوین شده و سپس به تأیید دفتر نوسازی و تحول اداری، معاونت امور هنری و معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارتخانه رسیده است و اینک با تأیید و امضای وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر می‌شود.

سرابی یادآور شد: این روند برای انتشار سایر دستورالعمل‌های مربوط به صدور مجوزهای این وزارتخانه ادامه خواهد داشت و در بازه‌های مختلف زمانی، سایر دستورالعمل‌ها به تدریج منتشر خواهند شد.

او در ادامه درباره ویژگی‌های مورد نظر در شکل‌گیری دستورالعمل‌های جدید برای صدور مجوزهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: متن تمامی دستورالعمل‌ها در قالب و شکلی واحد و هماهنگ تنظیم شده و مشتمل بر تمامی اطلاعات لازم برای ذی‌نفعان، از جمله ترکیب اعضای شوراها و هیأت‌های نظارت بر صدور پروانه اجرای نمایش خواهد بود.

سرابی در پایان تأکید کرد: هر آن‌چه با عنوان دستورالعمل صدور مجوزها منتشر می‌شود، ملاک عملکرد حوزه‌های ستادی و استانی این وزارتخانه محسوب می‌شود و همه مکلف به اجرای آن هستند و موارد تخلف بررسی و رسیدگی خواهد شد.

دستورالعمل صدور پروانه اجرای نمایش در ۱۰ ماده و ۱۰ تبصره در تاریخ ۲۲ مهر ۱۳۹۸ به تصویب و تأیید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی رسیده و از تاریخ یادشده، لازم‌الاجراست و از این پس تمامی مقررات، دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌های قبلی مرتبط با موضوع این دستورالعمل ملغی شده و صدور مجوزها مطابق با دستورالعمل حاضر انجام می‌شود.

متن «دستورالعمل صدور پروانه اجرای نمایش» در این لینک قابل مشاهده است.