شهرام کرمی با حضور در برنامه شب تئاتر درباره شیوه نامه اجرای تئاتر توضیح داد.

پایگاه خبری تئاتر: برنامه شب تئاتر با اجرای منوچهر اکبرلو شنبه 4 مرداد میزبان شهرام کرمی مدیرکل مرکز هنرهای نمایشی بود، موضوع گفتگو درباره شیوه نامه اجرای تئاتر بود که در روزهای گذشته با واکنش هنرمندان تئاتر مواجه شده بود.

  • نویسنده :
  • منبع :