مهلت ثبت نام در بخش های تئاتر صحنه و تئاتر محیطی نهمین جشنواره دانشجویی و مردمی تئاتر ثمر تا مورخه ۲ آذرماه ۱۳۹۸ تمدید شد.

پایگاه خبری تئاتر:  با توجه به درخواست بسیاری از سوی علاقه مندان و گروه هایی که نواقصی در مدارک ثبت نام خود دارند و هنوز موفق به اخذ مجوز از سوی نویسنده اثر نشده اند ، مهلت ثبت نام در بخش های تئاتر صحنه و تئاتر محیطی نهمین جشنواره دانشجویی و مردمی تئاتر ثمر تا مورخه ۲ آذرماه ۱۳۹۸ تمدید شد. علاقه مندان می توانند بعد از مطالعه فراخوان به وبسایت جشنواره به آدرس www.samarfestival.com مراجعه و نسبت به ثبت نام یا تکمیل مدارک خود و ارسال ۳ نسخه متن نمایشنامه به نشانی دبیرخانه اقدام نمایند.

گفتنیست این تاریخ "به هیچ وجه" تمدید نمی گردد. بدهیست گروه هایی که نسبت به تکمیل مدارکشان تا پایان روز اداری شنبه مورخه ۲ آذر ماه اقدام ننمایند از حضور در جشنواره منع می گردند. نهمین جشنواره دانشجویی و مردمی تئاتر ثمر به دبیری رضا دادویی از مورخه ۹ الی ۱۹ اسفند ماه ۱۳۹۸ در تماشاخانه عمارت نوفل لوشاتو برگزار خواهد شد.