همیشه تلاش می‌کنم فیلمی که می‌سازم، خنثی نباشد و خون داشته باشد.

  • نویسنده :
  • منبع :