ادعاهای یکی از شاکیان کوین اسپیسی از سوی قاضی پرونده رد شد.

پایگاه خبری تئاتر: یک قاضی فدرال در نیویورک روز پنجشنبه ۱۸ ژوئن همه ادعاهای مطرح شده از سوی یکی از دو شاکی کوین اسپیسی را به دلیل آنکه شاکی نخواست نامش فاش شود، رد کرد.

لوییس کاپلان قاضی پرونده در منطقه منهتن نیویورک بعد از آنکه وکلای شاکی که با نام مستعار «سی. دی» شناخته می شد، اعلام کردند افشای هویت موکل شان ممکن است از حد توانش فراتر باشد، ادعای آنها را رد کرد.

«سی. دی» ادعا کرده بود در سال ۱۹۸۳ وقتی ۱۴ ساله بوده از سوی کوین اسپیسی مورد تعرض جنسی قرار گرفته است. دیگر شاکی اسپیسی، آنتونی رپ است که او نیز اعلام کرده در سال ۱۹۸۶ وقتی ۱۴ ساله بوده در یک مهمانی از سوی کوین اسپیسی مورد تعرض قرار گرفته است.

  • نویسنده :
  • منبع :