در ویدیوی که در توئیتر توسط روزنامه‌نگاری به نام اریک موریلو منتشر شده، دیده می‌شود که تیری فرمو با یک پلیس درگیر شده و پلیس او را هل می‌دهد.

چارسو پرس: گویا پلیس از فرمو دوبار درخواست کرده که دوچرخه برقی خود را در پیاده رو نراند. این موضوع باعث درگیری شده است. و شاهدان دعوا میانجی گیری کردند. در ویدیوی دیگری فرمو با لباس تاکسیدو دیده می‌شود و می گوید که اسمت رو به من بگو! و می گوید که علیه پلیس شکایت می کند.

سخنگوی دفتر شهرداری کن به رسانه محلی فرانس 3 گفت که تی‌یری فرمو دوچرخه برقی خود را با سرعت می‌راند. و پلیس وظیفه خود را به درستی انجام داده. تلاش کرده او را متوقف کند. موضوع همین است. پس از مشاجره فرمو و پلیس با هم آشتی می کنند.

 

  • نویسنده :
  • منبع :