عکس‌هایی که مردم رهگذر در روزهای نزدیک به تصمیم بزرگ (اتانازی) گدار از او گرفته‌اند.
چارسو پرس: عکس‌هایی که مردم رهگذر در روزهای نزدیک به تصمیم بزرگ (اتانازی) گدار از او گرفته‌اند.