فراخوان اجرای عمومی عمارت نوفل‌ لوشاتو برای فصل پاییز سال جاری اعلام شد.
پایگاه خبری تئاتر: عمارت نوفل‌ لوشاتو آمادگی خود را جهت دریافت درخواست های گروه‌های مختلف نمایشی در ۳ ماه نیمه دوم سال ۹۷ (پاییز) اعلام کرد.
بر اساس این فراخوان این مجموعه از تمام گروه‌های حرفه ای و دانشجویی دعوت به عمل می‌آورد تا آثار نمایشی خود را اعم از نمایشنامه یا فیلم نمایش به دفتر اداری مجموعه ارسال کنند. همچنین مجموعه عمارت نوفل لوشاتو پذیرای اجرای گروه‌های کودک در نوبت صبح و عصر خواهد بود. عمارت نوفل لوشاتو دارای ۲ سالن شماره یک با ظرفیت ۱۳۳ صندلی و قابلیت افزایش ۴۰ صندلی خارج از ظرفیت، ‌سالن شماره ۲ با ۹۲ صندلی و قابلیت افزایش۲۰ صندلی خارج از ظرفیت و دارای ۲ پلاتو تمرین به وسعت ۳۰۰ متر و کافه در فضای باز است. هنرمندان تا آخر مرداد ۹۷ می‌توانند درخواست های خود را به نشانی تهران، خیابان نوفل لوشاتو، بن بست زیبا پلاک ۱، دفتر اداری ارسال کنند یا جهت هماهنگی با شماره ۶۶۴۸۳۷۴۲ – ۰۹۱۰۱۵۵۶۳۵۸ تماس بگیرند.