به مناسبت فرارسیدن هشتادمین زادروز استاد اکبر رادی (روز دهم مهرماه 1398)، هیئت مدیرهی بنیاد اکبر رادی متشکل از حمیدهبانو عنقا، فریندخت زاهدی آرش رادی، بهزاد صدیقی، فریندخت زاهدی، هادی مرزبان، بهروز محمودی بختیاری و روحالله جعفری متن پیامی را منتشر کرد.

پایگاه خبری تئاتر: متن پیامی که این هیئت مدیره به مناسبت هشتادمین زادروز استاد اکبر رادی نوشته و منتشرکرده است، به شرح زیر است:

«در روز دهم مهرماه، سالروز زایش اکبر رادی را گرامی میداریم؛ مردی که بیهیچ اغراقی، ایبسنِ ادبیات نمایشیِ ایران بود.

رادیِ راد، در طول عمر نه چندان طولانی خود، بیجنجال و حاشیه، در اتاق کوچکی از خانهاش که تصویر چخوف بر دیوار آن بود، "باغ شب نمای ما" را آفرید. سپس "آهسته با گل سرخ" نشست، "از پشت شیشه ها" به "روزنهی آبی" خیره شد و "آهنگهای شکلاتی" را شنید.

"هاملت با سالاد فصل" را در ذهن جوّال و نقّاد خود پروراند، از "پلکان" درام ایران با تأنی و افتخار بالا رفت، و تا هنگام "مرگ در پاییز" هم، قلم توانا و بیمثالش را بر زمین نگذاشت. بزرگا مردا که او بود! تولدش مبارک!»

  • نویسنده :
  • منبع :