وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه ورود پول‌های نامشروع و نامعلوم قطعا فضا را آلوده و تیره و تار می‌کند، گفت: البته برآورد ما این است که این ارقام، سهم بالایی در سینما ندارند.
پایگاه خبری تئاتر: سیدعباس صالحی روز یکشنبه درخصوص پولشویی و وجود پول‌های کثیف در سینمای ایران، اظهارداشت: باید توجه داشت که حوزه فرهنگ و هنر حتما نیازمند کمک‌ها و حمایت‌های بخش خصوصی است و به همین دلیل، داده وسیعی از نیازهای زیرساختی، تولیدات و خدمات فرهنگی وارد حوزه سینما می‌شود. وی تصریح کرد: در عین اینکه ورود پول مردم به عرصه فرهنگ و هنر موجب تداوم، پایداری و تأثیرگذاری بیشتر تولیدات در حوزه فرهنگ و هنر می‌شود؛ اما باید مراقبت کافی وجود داشته باشد که حوزه‌های فرهنگی و هنری که حساسیت‌های خاص خود را دارد به مسائلی که فضا را تیره و تار می‌کند، گرفتار نشود. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه ورود پول‌های نامشروع و نامعلوم قطعا این فضا را آلوده و تیره و تار می‌کند، افزود: البته برآورد ما این است که این ارقام، سهم بالایی در سینما ندارند. سهم وزارت فرهنگ در اعطای مجوزها اندک است صالحی سهم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در نظارت‌ها را به لحاظ تقسیم بندی حوزه‌های قانونی اندک دانست و گفت: در مسائل سرمایه‌گذاری بخش‌های مختلفی نسبت به صدور مجوزها و احراز صلاحیت  اقدام می‌کنند و حتی مبدأ مالی در بسیاری از حوزه‌ها از جمله صنعت قابل رویت نیست. صلاحیت تهیه‌کنندگان و سرمایه‌گذاران بررسی می‌شود صالحی با بیان اینکه به دلیل حساسیت حوزه فرهنگ و هنر، این حوزه نیازمند اقدامات ویژه‌ای است؛  اضافه کرد: در همین راستا، اقدامات مهمی در حوزه صلاحیت تهیه‌کنندگی و در حوزه نوع تملک و حوزه سرمایه‌گذاری در حال انجام است.