حسین انتظامی، رئیس سازمان سینمایی ضمن حمایت از شفاف‌سازی قراردادهایی سینمایی تأکید کرد: موافق معافیت مالیاتی برای دستمزدهای غیرمتعارف نیستیم.

پایگاه خبری تئاتر: معافیت مالیاتی اهالی فرهنگ و هنر در مجموع تصمیم درستی است، چون اکثر اهالی این قشر دستمزد و درآمد آنچنانی ندارند و حتی ممکن است ماه‌ها بیکار باشند. اما عدالت حکم می‌کند تعداد محدودی از هنرمندان سلبریتی که دستمزدهای آنچنانی دریافت می‌کنند و بعضاً منابع کشور را در خارج از مرزها هزینه می‌کنند، از این امتیاز مستثنی شوند. مبنای دریافت مالیات را هم می‌توان فرم خوداظهاری آن‌ها یا رقم قراردادهایشان قرار داد. با توجه به اینکه سازمان سینمایی در دوران ریاست حسین انتظامی روی مقوله شفافیت تأکید دارد، این موضوع را با او در میان گذاشتیم.

انتظامی در پاسخ به این پرسش که «آیا بهتر نیست رقم دستمزدها و قراردادها ـ لااقل از طریق سامانه دسترسی به اطلاعات آزاد ـ شفاف و قابل دسترسی باشد؟» گفت: موافق معافیت مالیاتی برای دستمزدهای غیرمتعارف نیستیم اما فقط افراد معدودی در این زمره‌اند.

وی در جواب اینکه «آیا بهانه دستمزد پایین، راهی برای فرار از مالیات و عدم شفافیت نیست؟» تأکید کرد: از قراردادهای تیپ در داخل صنف و با محوریت خانه سینما و انتشار آنها حمایت می‌کنیم، هر چند قراردادهایی که دو طرف آن شخص حقیقی یا بخش خصوصی هستند مشمول قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نیستند ولی هرگونه شفافیت به تحکیم و رشد نظامات صنفی و حرفه‌ای کمک می‌کند.