ساعت کار موزه سینما در روزهای تعطیل و اعیاد با توجه به پیشنهاد مخاطبان و بررسی نظرات و درخواست‌ها تغییر کرد.

پایگاه خبری تئاتر: با توجه حضور مخاطبان برای بازدید از تالارهای موزه سینما بخصوص در روزهای تعطیل و اعیاد ساعت کاری این مجموعه تاریخی و سینمایی افزایش پیدا کرد.

علاقه‌مندان می‌توانند همه روزه از ساعت ۹ تا ۱۸ از تالارهای موزه سینما بازدید کنند.

یادآوری می‌شود، در اواخر شهریور ماه سال جاری نیز ساعت کار موزه سینما برای ۶ ماه دوم در هر روز کاری یک ساعت افزایش یافت.

همچنین تالارهای موزه سینما روزهای شنبه و ایام سوگواری تعطیل است.

سینماتوگراف، سینما فردوس و سینما تمدن موزه سینما نیز همه روزه به جز ایام سوگواری از ساعت ۱۱ تا ۲۴ میزبان عللاقمندان است.