سعید رجبی فروتن با انتشار یادداشتی از تودیع آخرین مدیرعامل موسسه رسانه‌های تصویری نوشت و خبر داد با این تودیع تشریفات انحلال و یا ادغام این موسسه به مراحل پایانی نزدیک شد.
پایگاه خبری تئاتر: این صاحب نظر و مدیر سابق شبکه نمایش خانگی در نوشتاری در سایت شخصی‌اش نوشت:« هفته گذشته با تودیع آقای مهدی یزدانی از سازمان سینمایی عمر مدیریتی آخرین مدیرعامل موسسه رسانههای تصویری به پایان رسید و تشریفات انحلال و یا ادغام این موسسه به مراحل پایانی نزدیک شد. «یزدانی» که برای دومینبار اداره موسسه رسانههای تصویری را در عمر بیست و شش ساله این موسسه عهدهدار شده بود، این بار برخلاف گذشته تلاش کرد تا زمینه فعالیت را برای بخش خصوصی بیش از گذشته فراهم کند و با حذف تصدیگری موسسهای وابسته به دولت، میدان را یکسره در اختیار فعالان خصوصی قرار دهد. شاه بیت اقدامات یزدانی و همکارانش در دو سال گذشته مشروعیت بخشی به فعالیت موسسات و مراکز عرضه برخط ویدیویی به گونه درخواستی بود که در یکسال اخیر با مناقشه حقوقی نیز همراه شد زیرا صدا و سیما تلاش کرد تا انحصارش را تا این عرصه نیز امتداد بخشد. یزدانی در شرایطی سازمان امور سینمایی را ترک می‌کند که هنوز چگونگی نقش آفرینی دولت و سازمان امور سینمایی در زمینه صدور مجوز به موسسات خصوصی نمایش آنلاین فیلم و سریال و نظارت برآنها به نقطه روشنی نرسیده است و مدتهاست که مجوز جدیدی برای این دسته از شرکتها صادر نشده است. کوچک سازی دولت و قطع همکاری دهها تن از کارکنان شاغل در موسسه رسانه‌های تصویری البته با جلب رضایت آنها کار سختی بود که یزدانی به خوبی از عهده آن برآمد و هزینه های پشتیبانی سازمان را در قیاس با اعتبارات حمایتی آن در این بخش کاهش داد. حقوق اینترنتی بسیاری از فیلم‌های ایرانی و خارجی موجود در آرشیو موسسه به صورت رسمی به ناشران اینترنتی سپرده شد و تعامل خوبی بین ناشران نسخه فیزیکی و اینترنتی در زمینه سرمایه گذاری مشترک برای تولید محنوای اختصاصی(سریال) برقرار شد که ثمره آن در سریال‌های اخیر شبکه نمود یافته است. موسسه رسانه‌های تصویری که طیفی وسیعی از فعالیت‌ها را به اقتضای نیاز دوران و کمی هم زیاده خواهی های مدیران وقتش بر عهده گرفته بود و بدش نمیآمد همزمان در نقش تهیه کننده فیلم، مجری جشنواره، تامین و توزیع ویدیو، مبارزه با تکثیر و عرضه فیلم غیرمجاز و فروشگاه داری ظاهر شود، سرانجام تعطیل شد و بخشی از وظایف آن به دیگر موسسات سازمان و دوایر ستادی آن منتقل شد. و بدین گونه بدرود با آخرین مدیرعامل موسسه رسانه های تصویری رقم خورد.»