اصغر نوری از ترجمه کتاب «ادموند گانگلیون و پسران» خبر داد.

پایگاه خبری تئاتر: اصغر نوری کارگردان تئاتر و مترجم آثار ادبی گفت: متاسفانه همه درگیر بیماری کرونا هستیم و در قرنطینه خانگی به سر می بریم ولی من در این ایام بیشتر مشغول ترجمه بودم و مانند همیشه که ترجمه هایم را در خانه انجام می دهم در ایام قرنطینگی نیز تمام زمان خود را صرف ترجمه کرده ام.

وی با اشاره به اینکه سال گذشته ترجمه دو کتاب را تمام کرده است، عنوان کرد: یک رمان با عنوان «شوخی می کنید آقا» را برای نشر افق ترجمه کردم و در حال حاضر ترجمه آخرین صفحات رمان از ژوئل اگلوف نویسنده فرانسوی را انجام می دهم که قبلا هم چند ترجمه از این نویسنده با عنوان «عوضی» و «منگی» را برای نشر افق انجام داده بودم، که به محض تمام شدن ترجمه کتاب جدید آن را به نشر افق برای انتشار می دهم.

مترجم آثار آگاتا کریستوف در ایران خاطرنشان کرد: اسم کتاب آخر «ادموند گانگلیون و پسران» است که این اسم عنوان یکی از شخصیت های کتاب است و مطمئن هستم خواننده با این کتاب ارتباط برقرار می کند.

وی افزود: بخش دیگر کار من کارگردانی تئاتر است که دو پروژه برای تئاتر داشتم که شامل ترجمه های خودم و دیگری مرتبط با نوشته های خودم است و اگر شرایط به روال عادی بازگردد و بدانیم از کی کار را می توانیم شروع کنیم تمرین ها را آغاز می کنیم.

این کارگردان تئاتر در پایان گفت: البته باید در نظر داشته باشیم خیلی از اجراهای سال گذشته کنسل شده است به همین دلیل بعد از پایان کرونا اول آن ها باید به صحنه روند به همین دلیل در سال جدید وضعیت تئاتر کاملا رو به تعطیلی است و به نظر من وضعیت نامعلومی دارد.

  • نویسنده :
  • منبع : خبرگزاری صبا