کتاب «سینمای ژاپن» نوشته قدرت‌اله ذاکری و محمد نقی‌زاده به همت نشر نی منتشر شد.

چارسو پرس: کتاب «سینمای ژاپن از آغاز تا پایان جنگ جهانی دوم» نوشته قدرت‌اله ذاکری و محمد نقی‌زاده به همت نشر نی به چاپ رسید.

در معرفی این کتاب آمده است: «با موفقیتِ معجزه‌وار اصلاحات میجی در نیمه‌ قرن نوزدهم، در ژاپن، همه‌ توجهات به سمت اصلاحات اقتصادی و سیاسی معطوف شد و کمتر به فرهنگ و نقش آن توجه شد. به همین خاطر سینمای قبل از جنگ هم مغفول واقع شد، سینمایی که می‌توان شکل‌گیری و توسعه‌ آن را در ژاپن قبل از جنگ معجزه‌ای همچون اصلاحات میجی دانست، هرچند نه آن زمان در سطح بین‌المللی شهرت یافت و نه اکنون چنان که شایسته است به آن پرداخته می‌شود.

حتی بعد از بین‌المللی شدن سینمای این کشور در سال‌های بعد از جنگ جهانی دوم، باز هم نگاه‌ها بیشتر معطوف به همان سینماگران مطرح بعد از جنگ باقی ماند و کمتر به پدیده‌ استثنایی رشد و توسعه‌ سینمای ژاپن در سال‌های آغازین سینما پرداخته شد.

در واقع می‌توان گفت بعد از اختراع سینما، ژاپن تنها کشور مستقل غیرغربی بود که سینمای ملی و صنعت سینما داشت. سینمایی که هرچند از غرب می‌آموخت، اما در نهایت همه چیزش ژاپنی می‌شد و منطبق با سلیقه‌ مردمانش. همین مساله باعث شد تا با تکیه بر بازار داخلی و در رقابتی موفق با نمایش فیلم‌های غربی در بازار داخلی روی پای خود بایستد و بدون هیچ‌گونه وابستگی و حمایت دولتی به صنعتی موفق بدل شود.»

این کتاب در سه فصل با عناوین «سینا در دوره میجی»، «سینما در دوره تایشو»، «سینما در شووا» تدوین شده است.

کتاب «سینمای ژاپن» در نوبت چاپ اول ۳۲۳ صفحه و ۲۰۰ هزار تومان قیمت دارد.

  • نویسنده :
  • منبع :