ابراهیم داروغه‌زاده مسئول اسبق وزارت ارشاد گفت: نهادهای امنیتی در حوزه فرهنگ دخالت‌های بیجا می‌کنند/ از من می‌خواستند به ۳۵ فیلم در کشور مجوز ندهم.

 

  • نویسنده :
  • منبع : چند ثانیه