سهراب سلیمی قصد دارد در صورت فراهم شدن شرایط مناسب نمایش «جنایت در تئاتر بولوار»؛ آخرین نمایشنامه اریک امانوئل اشمیت را در سال جاری روی صحنه ببرد.
پایگاه خبری تئاتر: سهراب سلیمی بازیگر و کارگردان تئاتر درباره فعالیت خود در عرصه کارگردانی تئاتر و برنامه های مدنظر در این زمینه گفت: شرایطی که سال گذشته برای اجرای نمایش «بوی خواب» بر من گذشت، سخت بود و مناسبات سال گذشته به گونه ای بود که نسبت به تعهداتم خیلی غیرحرفه ای عمل شد و اگر امسال قصد اجرای اثری را داشته باشم باید کمی با مطالعه تر اقدام کنم. وی با بیان اینکه چند سالی است قصد دارد نمایشنامه «جنایت در تئاتر بولوار» را روی صحنه ببرد، اظهار کرد: این آخرین نمایشنامه اریک امانوئل اشمیت است که طی سال های گذشته هر دفعه به بهانه ای تولید و اجرا نشده است. اگر امسال شرایط و وضعیت مناسب برای تولید و اجرای این اثر فراهم شود، «جنایت در تئاتر بولوار» را روی صحنه می برم. این کارگردان تئاتر تاکید کرد: به فکر تولید و اجرای تئاتر در سال جاری هستم ولی باید ببینم شرایط چگونه خواهد بود. سلیمی که پیش از این چندین نمایش را در کشور کانادا روی صحنه برده است درباره برنامه خود برای اجرایی دیگر در این کشور، گفت: احتمال دارد بعد از نوروز ۹۸ و در اوتاوای کانادا اثری را روی صحنه ببرم که باید برنامه ریزی های لازم برای آن انجام شود.