سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این کمیسیون هنوز تصمیمی در مورد حاشیه‌ها درباره پوشش نامتعارف برخی هنرمندان اتخاذ نکرده، گفت که کمیسیون فرهنگی در جلسه دوازدهم آبان خود این موضوع را مورد بررسی قرار می‌دهد.

پایگاه خبری تئاتر: سیده فاطمه ذوالقدر با اشاره به برخی انتقادات نسبت به پوشش نامتعارف برخی هنرمندان و احضار وزیر ارشاد به مجلس در این رابطه، گفت: جلسات علنی مجلس و کمیسیون‌های تخصصی تا دو هفته آینده تعطیل است و این موضوع در اولین جلسه کمیسیون بعداز تعطیلات یعنی دوازدهم آبان ماه مورد بررسی قرار می‌گیرد. وی با بیان اینکه هنوز تصمیمی درباره احضار وزیر ارشاد به کمیسیون در ارتباط با این موضوع اتخاذ نشده، گفت که هرگونه تصمیم‌گیری در این باره موکول به جلسه آینده کمیسیون است.