مسعود جعفرى جوزانى به عنوان «چهره مؤثر» جایزه تندیس ابوریحان نخستین جشن آیین سپاس تهیه‌کنندگان سینمای ایران را بدست آورد.

پایگاه خبری تئاتر: مسعود جعفری جوزانی بعد از دریافت تندیس ابوریحان بیرونی گفت: گرفتن این جایزه از دستان کیانوش عیاری افتخار بزرگی است. من خوشحالم در سینمایی هستم که امثال هارون یشایایی در آن حضور دارند، کسی که تمام مخارج فیلمنامه «در مسیر تندباد» را داد تا ساخته شود. وی ادامه داد: یک ایرانی خیلی تنهاست، دو ایرانی حزب تشکیل می‌دهد و سه ایرانی انشعاب می‌کند؛ این چیزی است که دشمنانمان در مورد ما می‌گویند. مراسم نخستین آیین سپاس تهیه‌کنندگان سینمای ایران از طرف جامعه صنفی تهیه‌کنندگان فیلم سینمای ایران برگزار شد.

  • نویسنده :
  • منبع :