شورای پروانه نمایش فیلم های سینمایی برای ۲ فیلم مجوز نمایش صادر کرد.
پایگاه خبری تئاتر: شورای پروانه نمایش فیلم های سینمایی در جلسه اخیر که با حضور اکثریت اعضا برگزار شد، مجوز نمایش ۲ فیلم سینمایی را صادر کرد.

بر این اساس فیلم های «خط استوا» به تهیه کنندگی سعید خانی، کارگردانی اصغر نعیمی و نویسندگی محمدرضا آریان و «آینده» به تهیه کنندگی سیدضیا هاشمی، کارگردانی و نویسندگی امیر پورکیان مجوز نمایش دریافت کردند.