اسامی نمایش‌نامه‌های پذیرفته شده برای تولید تئاتر کودک و نوجوان در سال ۱۳۹۹ در مرکز تئاتر کانون پرورش فکری اعلام شد.

پایگاه خبری تئاتر: اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون خبر داد این مرکز تخصصی کانون طی فراخوانی در شهریور سال 1398 از تمامی هنرمندان و فعالان حوزه تئاتر کودک و نوجوان خواسته بود، تا نمایش‌نامه‌های خود را برای تولید تئاتر کودک و نوجوان ارسال کنند.

بر اساس این فراخوان، هنرمندان برای اجرای تئاتر ویژه مخاطبان کودک و نوجوان می‌توانستند نمایش‌نامه‌های خود را تا 15 آبان برای ارزیابی به دبیرخانه مرکز تولید تئاتر کانون ارسال کنند.

در این میان تعداد 126 اثر به دبیرخانه این مرکز ارسال شد که طی دو مرحله از سوی شورای مرکز تولید تئاتر و شورای کارشناسی بازخوانی و بررسی شدند.

بر اساس این گزارش، «حسن دادشکر، عادل بزدوده، امیر مشهدی‌عباس و رضا منتظری» اعضای شورای بازخوانی آثار، پس از دو ماه بررسی آثار رسیده به دبیرخانه، 36 اثر را در مرحله نخست انتخاب واجد شرایط تولید نمایش در سال 1399 دانستند.

بر اساس فهرست اعلام شده، 4 اثر پذیرفته شده اصلی و 21 نمایشنامه مشروط به بازنویسی و 11 نمایشنامه نیز مشروط به بازبینی، در روند مجدد داوری قرار خواهند گرفت.

همچنین در بخش ارائه طرح، هفت طرح نمایشی در این دوره تایید و منوط به ارائه‌ی نمایشنامه‌ی کامل شد.

نویسندگان و کارگردانانی که آثارشان در این داوری پذیرفته شده می‌توانند برای هرگونه پرسش و یا اطلاع از نظرهای شورای نمایش‌نامه، به کارشناسان مرکز تولید تئاتر کانون مراجعه کنند.

یادآوری می‌شود این آثار در صورت تایید بازبینی از سوی شورای کارشناسی مرکز تولید تئاتر کانون، مجوز اجرا در مرکز تولید تئاتر کانون را خواهد گرفت.

فهرست برگزیدگان در بخش ضمائم خبر دردسترس است.

  • نویسنده :
  • منبع :