اداره سینمای مستقل بریتانیا اعلام کرد که ۴۷ درصد از سالن های سینمای این مجموعه در نتیجه تاثیرات منفی ناشی از شیوع کرونا با زیان دهی به فعالیت خود ادامه می دهند.

پایگاه خبری تئاتر: از میان سینماهایی که در این مطالعه مورد بررسی و نظرسنجی قرار گرفتند، ۳۱ درصد از صاحبان این سینماها مطمئن نیستند تا چه مدتی می توانند با این شرایط زیان دهی به فعالیت خود ادامه دهند، ۲۴ درصد اعلام کرده اند که ناگزیر به کاهش پرسنل هستند، ۳۸ درصد از این سینماداران اظهار کرده اند که نیازمند حمایت مالی برای جبران از دست دادن درآمدها هستند و ۱۵ درصد از سینماها نیز هنوز بازگشایی نشده اند.

در این مطالعه با عنوان «تاثیر ادامه دار کووید» که از تاریخ ۲۳ تا ۳۱ آگوست ۲۰۲۱ و با نظرسنجی از ۱۳۳ سینمادار مستقل در بریتانیا انجام شده، آمده است: «سینماها در تلاش برای ایجاد توازن میان ایجاد شرایطی ایمن برای مخاطبان از جمله فاصله گذاری اجتماعی و اداره منطقی و به صرفه سینماها هستند. ۵۵ درصد از سینماها همچنان با تمهیداتی چون فاصله گذاری اجتماعی فعال هستند و ۴۳ درصد از سینماها نیز با نیمی از ظرفیت خود از مخاطبان میزبانی می کنند».

همچنین ۸۱ درصد از سینماها، عدم بازگشت اطمینان مخاطبان و کاهش حضور مردم در سینماها رابه عنوان نگرانی ها اصلی خود مطرح کرده اند، ۳۴ درصد از سینماهای مستقل بریتانیا اعلام کرده اند برای به دست آوردن فیلم برای نمایش با چالش هایی رو به رو هستند و ۵۶ درصد از سینماها نیز نسبت به اکران آثار مطمئن نیستند و به دست آوردن محتوای مناسب برای نمایش را به عنوان دغدغه اصلی خود مطرح کرده اند.

نکته مثبت این گزارش نیز افزایش ۲۱ درصدی سینماهایی در بریتانیاست که تا کنون تعداد بیشتری از آثار مستقل را به نمایش می گذارند.

  • نویسنده :
  • منبع :