هیات مدیره انجمن تهیه‌کنندگان مستقل سینمای ایران، اعضای هیات داوری و رئیس کمیته فرهنگی و رفاهی انجمن را انتخاب کردند.

پایگاه خبری تئاتر: هیات مدیره انجمن تهیه کنندگان مستقل سینمای ایران ضمن تشکر و قدردانی از زحمات هیات داوری قبلی، مرتضی شایسته، سلیمان علی محمد و سید حسین حقگو را برای داوری در مورد مسائل انجمن، حکمیت قراردادها و برخوردهای انضباطی انتخاب کرد.

این هیات به کلیه اختلافات اعضا باهم بدون تعیین حکم نیز حق ورود دارد.

در آخرین نشست هیات همچنین جلیل اکبری صحت به ریاست کمیته فرهنگی و رفاهی انجمن انتخاب شد.

رئیس کمیته با توجه به سیاست های انجمن اعضای این کمیته را معرفی خواهد کرد.

  • نویسنده :
  • منبع :