فروش سینمای ایران در سال ۱۴۰۱ در مقایسه با سال گذشته دو و نیم برابر افزایش داشته است.

چارسو پرس: طبق گزارش رسیده، نشست خبری هاشم میرزاخانی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل موسسه سینماشهر صبح روز یکشنبه ۱۴ اسفند ماه به منظور ارائه گزارش عملکرد یک ساله این موسسه در ساختمان مرکزی آن برگزار شد.

۹۴۲۶ صندلی در سال ۱۴۰۱ به ظرفیت نمایش اضافه شده است

مدیرعامل موسسه سینما شهر با اعلام فروش سینماهای سراسر کشور و اعلام تعداد سالن های فعال گزارش خود را آغاز کرد.

فروش سینماهای کشور از ابتدای سال تا پایان بهمن ماه سال جاری ۳/۹۸۸/۷۷۵/۹۷۵/۹۳۸ ریال و با تعداد ۱۲/۹۸۴/۴۰۳ نفر بوده است.

 در مجموع ۲۵۲ سینمای فعال در سال ۱۴۰۱ با ۶۳۵ سالن و ۱۲۲/۳۳۹ صندلی وجود داشت و همچنین  ۷۵ سینمای غیرفعال با ۱۰۰ سالن و ۲۸/۳۳۱ صندلی از دایره اکران خارج بوده‌اند. سینماهای در حال بازسازی ۱۸ سینما با ۱۱۳ سالن و ۹/۴۲۶ صندلی به ناوگان نمایش در حال اضافه شدن است که در حال حاضر ۷۸ سالن به بهره برداری رسیده است و در بهار سال ۱۴۰۲ کل سالنهای مذکور به بهره برداری خواهد رسید..

در ادامه نشست، میرزاخانی گفت: تا پایان بهمن ماه سال جاری از لحاظ مخاطب و فروش تهران در صدر بوده که با فروش ۲/۰۰۹/۵۹۵/۹۸۵ ریال و ۵/۹۰۲/۴۹۱ نفر مخاطب در ۶۸ سینما و ۲۴۰ سالن، ضریب اشغال ۸/۰۹ داشته که ۵۰/۳۸ درصد فروش کل سینمای کشور را از آن خود کرده است. خراسان رضوی با فروش ۴۹۲/۷۹۶/۶۵۰/۰۰۰ و ۱/۶۷۶/۵۲۱ بیننده را در ۱۲ سینما با ۶۷ سالن و ضریب اشغال ۱۱/۸۸درصد و ۱۲/۳۵ درصد فروش کل سینما رتبه دوم را به خود اختصاص داد.

استان اصفهان در رتبه سوم با ۳۴۸/۰۰۲/۷۰۵/۰۰۰ ریال فروش و ۱/۱۳۶/۴۵۱ بیننده و ۲۰ سینما و ۵۰ سالن و ۷/۰۹ درصد ضریب اشغال و ۸/۷۲ درصد فروش و استان فارس هم با ۲۵۶/۱۰۴/۰۶۵/۰۰۰ فروش کل و ۸۲۵/۱۵۷ بیننده و ۱۲ سینما و ۲۸ سالن ضریب اشغال ۷/۳۶ درصد و با ۶/۴۲ درصد فروش و استان البرز با۱۷۸/۷۹۷۹/۱۲۵/۰۰۰ ریال فروش و ۵۳۶/۵۶۴ نفر مخاطب  و ۵ سینما و ۱۶ سالن ضریب اشغال ۹/۸۲ درصدی و فروش ۴/۴۸ درصد از کل را به نام خود ثبت کردند.

پنج استان دوم نیز استانهای مازندران با ۲/۵۱ درصد فروش کل و آذربایجان شرقی با ۲/۱۴ درصد و خوزستان با ۱/۳۰ و قم با  ۱/۲۹ درصد و گلستان با۱/۰۷ درصد از فروش کل را صاحب شدند یعنی ۹۰/۰۷ درصد فروش در ۱۰ استان انجام شده و مابقی ۹/۳۰ درصد از آن متعلق به ۲۱ استان کشور می‌باشد. میانگین ضریب اشغال ۱۱ ماهه کشور در سال ۱۴۰۱ عدد ۶/۳۲ درصد می باشد.

فروش سینمای ایران در سال ۱۴۰۱ چگونه بوده است؟ + جدول‌ها

شهریور ماه ۱۴۰۱ بالاترین آمار فروش و استقبال مخاطب از سینمای ایران

میرزاخانی در ادامه به فروش کل سینما ایران در سال ۱۴۰۱ به تفکیک ماههای سال اشاره کرد و اعلام نمود: شهریور ماه بالاترین فروش سینمای ایران در سال که مبلغ آن ۵۳۴/۳۹۰/۹۰۲/۵۰۰ ریال بوده است.

در ادامه وی بیان کرد: کم ترین فروش سینمای ایران با ۶۳۰/۳۷۵ مخاطب در آبان ماه ثبت شد و شهریور ماه با ۱/۸۰۶/۶۷۴نفر بالاترین مخاطب را نشان می دهد.

فروش سینمای ایران در سال ۱۴۰۱ چگونه بوده است؟ + جدول‌ها

فروش سینمای ایران در سال ۱۴۰۱ چگونه بوده است؟ + جدول‌ها

فروش سینمای ایران در سال ۱۴۰۱ در مقایسه با سال گذشته دو نیم برابر افزایش داشته است

بخش بعدی گزارش مدیرعامل موسسه مقایسه فروش سالنهای سینما در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ بود که طبق آمار استخراج شده از سامانه سمفا کل فروش در سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۱/۷۴۵/۵۵۶/۳۹۱/۳۶۸ ریال با ۷/۵۸۱/۹۳۹ مخاطب و در سال ۱۴۰۱ ، ۳/۹۸۸/۷۷۵/۹۷۵/۹۳۸ ریال با ۱۲/۹۸۴/۴۰۳ مخاطب تا پایان بهمن ماه بوده است.

فروش سینمای ایران در سال ۱۴۰۱ چگونه بوده است؟ + جدول‌ها

فروش سینمای ایران در سال ۱۴۰۱ چگونه بوده است؟ + جدول‌ها

رئیس هیئت مدیره سینماشهر به مقایسه سهم فروش سینماهای شهرهای مختلف کشور پرداخت که در این دوره به ترتیب پردیس کورش با۱۰/۲۷ درصد و بعد از آن پردیس ایران مال با ۵/۹۹ درصد، پردیس آزادی با ۳/۴۶درصد، پردیس هویزه مشهد با ۲۷/۳ درصد و پردیس ملت ۲/۹۳ درصد ۵ سینمای اول کشور از لحاظ فروش و مخاطب در ۱۱ ماه سال بوده اند.

فروش سینمای ایران در سال ۱۴۰۱ چگونه بوده است؟ + جدول‌ها

فروش سینمای ایران در سال ۱۴۰۱ چگونه بوده است؟ + جدول‌ها

فروش سینمای ایران در سال ۱۴۰۱ چگونه بوده است؟ + جدول‌ها

فروش سینمای ایران در سال ۱۴۰۱ چگونه بوده است؟ + جدول‌ها

حمایت و تفاهمات موسسه سینما شهر در سال جاری به ۴۴۰ میلیارد ریال رسید

در سال ۱۴۰۱؛ یکصدو سیزده سالن و ۹۴۲۶ صندلی با حمایت ۱۸۴/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریالی به ناوگان نمایش اضافه شد.

میرزاخانی به ساخت و توسعه ۳۱ سینما در سال ۱۴۰۱ اشاره کرد و گفت: به منظور رعایت عدالت در حمایت و توزیع امکانات در بخشهای دولتی و خصوصی در داخل و خارج از مرکز و تشویق مراکز مختلف به افزایش و تقویت زیرساختهای سینمایی کشور ۳۱ سینما مورد ارزیابی و حمایت قرار گرفت که در این بین ۱۱۳ سالن به سالنهای نمایش اضافه شد و ۱۸ سالن جدید در مناطق کم برخوردار ساخته و ۱۳ سینما نیز توسعه یافت. لذا در این دوره شاهد اضافه شدن ۹۴۲۶ صندلی به ناوگان نمایش بودیم.

فروش سینمای ایران در سال ۱۴۰۱ چگونه بوده است؟ + جدول‌ها

فروش سینمای ایران در سال ۱۴۰۱ چگونه بوده است؟ + جدول‌ها

فروش سینمای ایران در سال ۱۴۰۱ چگونه بوده است؟ + جدول‌ها

وی با اشاره به اینکه یکی از تجهیزات مهم مصرفی در سالن ها، لامپهای پروژکتور می باشد گفت: در این بخش نیز تعدادی از سینماها حمایت شده اند.

فروش سینمای ایران در سال ۱۴۰۱ چگونه بوده است؟ + جدول‌ها

بخش دیگری از حمایت های موسسه به خدمات لابراتواری فیلمها اختصاص دارد که میرزاخانی در این بخش نیز گزارش حمایت لابراتواری از ۳۸  فیلم را ارائه کرد.

فروش سینمای ایران در سال ۱۴۰۱ چگونه بوده است؟ + جدول‌ها

فروش سینمای ایران در سال ۱۴۰۱ چگونه بوده است؟ + جدول‌ها

فروش سینمای ایران در سال ۱۴۰۱ چگونه بوده است؟ + جدول‌ها

فروش سینمای ایران در سال ۱۴۰۱ چگونه بوده است؟ + جدول‌ها

۱۸ استان ، ۵۱ سینما و بیش از  ۲۵ میلیارد تومان تفاهم استانی

رئیس هیئت مدیره موسسه سینما شهر با اشاره به این مطلب که در سال جاری طی سفرهای استانی ریاست سازمان سینمایی کشور و مدیران و معاونین ذی ربط تا به حال ۱۸ استان مورد حمایت و عقد تفاهم‌نامه همکاری قرار گفته‌اند، گفت؛ ۵۱ سینما در استانهای آذربایجان شرقی؛ ایلام؛ اردبیل؛ بوشهر؛ زنجان؛ سیستان و بلوچستان؛ کردستان ، کرمان؛ کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، گلستان؛ جنوب کرمان؛ چهارمحال و بختیاری؛ خراسان شمالی ؛ خراسان رضوی ؛ قم، لرستان و همدان با ۳۳ شهر و شهرستان مورد حمایت و عقد قرارداد قرار گفته‌اند گفت؛ مبلغ ۲۵۳/۵۵۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال تفاهم شده است.

راه اندازی سامانه متمرکز فروش بلیت سینما(سمفا) که در دوره قبل صورت گرفته بود نیاز به بازنگری و رفع نواقص و معایب داشت که تا به حال بیش از ۷۰ عنوان از این مسائل برطرف گردیده که در سال ۱۴۰۱ بابت به روز رسانی و پشتیبانی سامانه ۲۵ میلیارد ریال مورد حمایت موسسه قرار گرفته است و سپس راه اندازی سامانه فروش آی تیکت به منظور جلوگیری از انحصار در حوزه فروش بلیت و به عنوان ترمینال فروش و ارائه API به سوپراپلیکیشن های داخلی از جمله وظایفی است که موسسه سینما شهر در سال ۱۴۰۱ بر آن متمرکز بود.

در نهایت با هماهنگی‌های صورت گرفته با سازمان مخابرات کشور در سال  ۱۴۰۲ برنامه ریزی به منظور راه اندازی فضای ابری و ارسال آثار از طریق فیبر نوری به عنوان یک پروژه ملی در دستور کار موسسه قرار گرفته و برای سال آتی در کلان شهرها اجرایی می‌شود که این امر اسباب صیانت از فیلم‌ها و بالابردن سرعت انتقال فیلم به سینماهای کشور و همچنین بالابردن سطح کیفیت آثار را ایجاد می‌نماید.

در پایان این مدیر فرهنگی با تشکر مجدد از حضور همکاران حوزه خبر و رسانه در این نشست، آرزوی سالی پر نشاط، پررونق و همدل را برای سینمای ایران در سال ۱۴۰۲ مسئلت نمود.

///.

  • نویسنده :
  • منبع :