شوخی کاربران فضای مجازی بعد از توافق با عربستان

کاربران طنز فضای مجازی با مهران رجبی شوخی کردند و با انتشار این عکس نوشتند:

مجری جدید اینترنشنال بعد از توافق با عربستان

 شوخی کاربران فضای مجازی بعد از توافق با عربستان

 ///.

  • نویسنده :
  • منبع :