زینت‌بخش پوستر رسمی این دوره از جشنواره فیلم کن، تصویری از فیلم «راپسودی در ماه اوت»(Rhapsody in August) ساخته آکیرا کوروساوا است که زمان ساخت فیلم هشتاد و یک ساله بود.

چارسو پرس: «راپسودی در ماه اوت» سال 1991 در بخش خارج از مسابقه در جشنواره کن اکران شد.داستان درباره مادربزرگی است که  قربانی بمباران ناکازاکی در  نهم اوت، سال  1945 است او  ایمان خود را به عشق و صداقت به عنوان سپری در برابر جنگ به نوه ها و برادرزاده آمریکایی اش با لطافت و تأمل منتقل می کند. 


در دنیای بی‌ثباتی  که دائماً «دیگر بودگی» را زیر سوال می‌برد، جشنواره کن بر این عقیده تاکید می ورزد: سینما مامنی جهانی برای بیان و اشتراک گذاری است. جایی که انسانیت ما به اندازه آزادی ما اهمیت دارد.